1. Aizliegts sūtīt

1.1. Priekšmeti, kurus aizliegts pārsūtīt ar PCD kurjerpastu.

1.2. Šaujamieročus, munīciju, aukstos ieročus, priekšmetus, kuri paredzēti uzbrukumam un aizsardzībai (kastetes, stiletus, baloniņus ar paralizējošu šķidrumu u.c.), karavīru uzkabes

1.3. Narkotiskās un psihotropās vielas, ierīces to lietošanai.

benzīnu, petroleju, spirtu, indes, skābes un citas sprāgstošas, viegli uzliesmojušas vielas un priekšmetus

1.4. Ātri bojājošos pārtikas produktus bez iepriekšējas saskaņošanas.

1.5. ***Aizliegtie priekšmeti tiks neatgriezeniski iznīcināti vai nodoti policijā***

 

2. Iepakojuma standarti.

2.1. Rekomendējam sūtījumus iepakot kartona, vai plastikāta kastēs.

2.2. Cietais ceļojuma čemodāns ir līdzvērtīgs kastei, bet nav ieteicams trausliem priekšmetiem.

2.3. "Tirgus somas", sporta somas un maisiņi paredzēti apavu vai apģērbu sūtīšanai. 

2.4. Nestandarta, neregulāras formas sūtījumus, mēbeles, velosipēdus, lielo sadzīves tehniku vēlams aptīt ar "pārtikas plēvi", segu, kartonu
 2.5 ***Bojājumu, vai nozaudēšanas gadījumā uzņemamies atbildību tikai par tiem sūtījumiem, kuri ir atbilstoši iepakoti vai nozaudēti mūsu vainas pēc***

3. Nosūtītāja atbildība.

3.1. Nosūtītājs ir materiāli atbildīgs par zaudējumiem un kaitējumiem, kas radušies pārsūtot tādus šā Nosūtītāja nodotos Kravas un bagāžas sūtījumus, kuri satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vai kuriem izmantots sūtījumam vai tajā ietilpstošajiem priekšmetiem neatbilstošs iepakojums. (skat. Latvijas republikas Pasta likuma 48.pantu)

3.2. Nosūtītājs ir materiāli atbildīgs par šādiem zaudējumiem un kaitējumiem:
3.3. par tiešiem zaudējumiem, kas ir nodarīti citu Kurjera klientu sūtījumiem;
3.4. par zaudējumiem, kas nodarīti Kurjera īpašumam;
3.5. par kaitējumu, kas ir nodarīts Kurjera darbiniekiem.

4. Kurjera  atbildība.

4.1. Kurjeram ir pienākums izmaksāt kompensāciju par kravas vai bagāžas sūtījuma zudumu, kompensācijas apmēru aprēķinot atbilstoši pasūtījumā norādītajai vērtībai, bet izmaksājamā kravas vai bagāžas sūtījuma kompensācija nepārsniedz 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 centi). Lielāka kompensācija var tikt izmaksāta, tikai gadījumos, ja par to Kurjers un Nosūtītājs ir rakstiski vienojušies noslēdzot pārvadājuma līgumu, kurā precīzi ir norādīts kravas, kurjerpasta sūtījuma vai bagāžas sūtījuma saturā esošo priekšmetu vai lietu uzskaitījums un vērtība, kā arī pielikumā pievienoti vērtību apliecinoši dokumenti. Nosūtītājs ir atbildīgs par Kravas vai bagāžas sūtījuma vērtības apdrošināšanu, ja tā pārsniedz šajā punktā noteikto kompensācijas limitu.

4.2. Kurjers, pārvadājot kravas, kurjerpasta vai bagāžas sūtījumu, ir atbildīgs par kravas, kurjerpasta sūtījuma vai bagāžas vienības esamību, bet neatbild par kravas vai bagāžas sūtījuma saturu, viengabalainību un tehnisko stāvokli, izņemot gadījumus, kad starp Nosūtītāju un Kurjeru ir noslēgts īpašs pārvadājuma līgums, kurā precīzi ir norādīts kravas vai bagāžas sūtījuma saturā esošo priekšmetu vai lietu uzskaitījums un vērtība, kā arī pielikumā pievienoti vērtību apliecinoši dokumenti.

4.3. Kurjers neuzņemas atbildību par nenozīmīgiem vai virspusējiem kravas, kurjerpasta sūtījuma vai bagāžas sūtījuma iepakojuma bojājumiem, kas radušies kravas vai bagāžas sūtījuma transportēšanas, pārkraušanas un amortizācijas rezultātā.

4.4. Kurjers neatbild par tādu sūtījumu satura bojājumu vai iztrūkumu, kuri Kurjeram ir nodoti slēgtā veidā un kurus izsniedzot Saņēmējam, sūtījuma ārējais iepakojums ir neskarts un piegādes brīdī Saņēmējs nav ierakstījis piezīmi par bojājumiem uz pakas un nav sastādījis atsevišķu dokumentu Kurjera klātbūtnē. Kurjers ir atbrīvots no atbildības visos Latvijas republikas Pasta likuma 45.pantā noteiktajos gadījumos.

Transports & Loģistika

PCD Darba laiks.

Pirmdiena-   11:00-20:00

Otrdiena-      11:00-20:00

Trešdiena-    11:00-20:00
(Pārējās dienās birojs slēgts)

Biroja adrese:
Sia "PCD"

Jelgavas iela 45, Rīga,
LV-1004.
+37120251905
info@pcd.lv

Sia "PCD"

Juridiskā adrese:

Bieķensalas iela 40, Rīga, LV-1004.
Reģ, Nr. 40203087136
PVN Nr. LV40203087136